Wyróżnienia

W kwietniu 2007 roku w plebiscycie czytelników Gazety Krakowskiej Alina Renata Krehlik, twórczyni Fundacji Pro Bono, uhonorowana została tytułem Człowieka Roku 2006. Tytuł przyznano jej za stworzenie instytucji niosącej profesjonalną, bezpłatną pomoc pozamaterialną (terapeutyczną, doradczą, edukacyjną) każdemu jej potrzebującemu.

 

 Z okazji tej Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara przesłał dnia 12 kwietnia 2007 na jej ręce list gratulacyjny, który przytaczamy poniżej:

 

Serdecznie gratuluję zdobycia tytułu Człowieka Roku 2006. Wieloletni wysiłek i praca ponoszone na rzecz Fundacji Pro Bono są godne podziwu i stanowią dla wielu wzór do naśladowania. Dla ludzi najuboższych, szczególnie dla samotnych i rodzin jest Pani nie tylko dobroczyńcą, ale przede wszystkim przyjacielem i opiekunem. Bardzo się więc cieszę, że Pani zaangażowanie w niesienie pomocy i otaczanie troską potrzebujących zostało należycie docenione i uhonorowane.

Tytuł Człowieka Roku to wyraz zaufania i wdzięczności wielu ludzi, którzy mieli możliwość z Panią współpracować, którym Pani pomogła i którzy mieli okazję Panią kiedykolwiek spotkać. Tym samym jest to nie tylko zaszczyt, ale i zobowiązanie na przyszłość. Życzę Pani aby dalsza działalność była równie owocna jak dotychczas i aby na każdym kroku spotykała się Pani z ludzką pomocą i życzliwością. Raz jeszcze serdecznie gratuluję wyróżnienia tak zaszczytnym tytułem.

 

 

 

W listopadzie 2007  Fundacja została laureatem ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Dzieło Obywatelskie Pro Publico Bono, organizowanego pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Na zdjęciu poniżej: w środku drugiego rzędu sekretarz Fundacji Rudolf Krehlik.
Cytujemy list gratulacyjny Marszałka Marka Nawary z dnia 11 listopada 2007:

Proszę o przyjęcie moich serdecznych gratulacji w związku z przyznaniem Fundacji Pro Bono Wyróżnienia w dziedzinie Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Charytatywnej w IX edycji Konkursu „Pro Publico Bono” na najlepsze dzieło obywatelskie. To z pewnością wspaniałe uhonorowanie podejmowanej przez Fundację Pro Bono działalności na rzecz pomocy i edukacji w najbliższych każdemu człowiekowi sprawach: kontaktów z innymi, a szczególnie wzajemnych relacji rodzinnych, zgodnie z przyświecającym Fundacji mottem:

To, jacy jesteśmy, zależne jest od tego, jaka jest nasza rodzina – to, jaka jest nasza rodzina, zależy od tego jacy jesteśmy. A od tego, jacy jesteśmy, zależy jakość naszych społeczeństw.

 

Zawsze patrzymy z podziwem na ludzi, którzy umieją wzbogacić życie swoje i innych inicjując przedsięwzięcia, którym przyświeca hasło pro publico bono. Wierzę, że Wyróżnienie, które otrzymuje dziś Fundacja, będzie nie tylko podziękowaniem za dotychczasowe działania – dzięki którym tak wielu ludziom udało się pomóc – ale stanie się także impulsem do podjęcie kolejnych, podobnych działań, przez tych, dla których dobro publiczne – dobro wspólne i miłość do drugiego człowieka nie są tylko czczym hasłem, ale istotną częścią życia, ubogacającego je i nadającą mu sens.

 

 

 

Dziedziniec Centrum Jana Pawła II w Krakowie - ul. Kanonicza. Po uroczystym wręczeniu dyplomu Konkursu Pro Publico Bono.

 

Pod dyplomem podpisani są: ksiądz Franciszek Kardynał Macharski, honrowy Przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. Andrzej Zoll, Przewodniczący Kapituły i prof. dr hab. Jerzy Buzek, Przewodniczącego Rady Fundacji Konkursu.

 

 

 

W grudniu 2007 roku Alina Renata Krehlik  otrzymała od Marszałka Województwa Małopolskiego tytuł Amicus Hominum.

Na zdjęciach gala w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.

 

 

 Poniżej cytujemy słowa Marszałka Marka Nawary z dnia 18 grudnia 2007:

 

Jeszcze raz pragnę wyrazić słowa wyjątkowego uznania za całokształt Pani działalności na rzecz mieszkańców Małopolski.
Pragnę złożyć Pani gorące podziękowania za aktywną postawę oraz niecodzienne, pełne oddania i inwencji zaangażowanie w bezinteresowną pracę dla dobra innych.

 

 

 

Listopad 2008.

Za założenie Fundacji Pro Bono i pracę w niej Alina Krehlik  zostaje nagrodzona przez Polcul Foundation w Australii.

 

Z tekstu programowego Zarządu Polculu, Hobart, 5 marca 2005: 

"Polcul powstał na początku 1980 r. w Australii z inicjatywy Jerzego Bonieckiego. [...] Fundacja postawiła sobie za cel popieranie niezależnych społecznych inicjatyw. [Po upadku komunizmu] głównym celem Polculu stało się promowanie zaangażowania i gospodarności w duchu tolerancji i społecznej odpowiedzialności. Znalazło to wyraz w ukierunkowaniu Polculu na nagradzanie "małych bohaterów", ludzi, którzy nie tylko angażują się społecznie, często na poziomie lokalnym, ale także czynią to skutecznie, zarażając przy tym duchem społecznikowskim swoje otoczenie."

 

Poniżej cytujemy wystąpienie przedstawiciela Fundacji w Polsce, Pana Jana Hanasza, podczas uroczystości wręczenia nagrody dnia 22 listopada 2008 w Warszawie:

 

 

Pani  Alina Krehlik w 1997 roku założyła w Krakowie Fundację Pro Bono.

 

Jej celem jest przeciwdziałanie zanikowi więzi miedzyludzkich i destrukcji rodzin, coraz częściej rozbitych i niewydolnych wychowawczo, z których wywodzą się zagubieni, agresywni, uciekający w uzależnienia, bierni, roszczeniowi młodzi ludzie.

 

Fundacja udziela nieodpłatnie wszechstronnej pomocy terapeutycznej, doradczej i edukacyjnej osobom i rodzinom w kryzysach.

 

Inicjatywa, nawiązująca do słów Jana Pawła II "przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę", jest bardzo potrzebna w czasie negatywnych zmian społecznych, wynikających z przemian cywilizacyjnych, obyczajowych i gospodarczych ostatnich lat.

 

Nasza Fundacja przyznała Pani Alinie Krehlik nagrodę im. Zofii i Jerzego Bonieckich, za stworzenie Fundacji Pro Bono w Krakowie i działalność w jej ramach.