Galeria tekstów

 

 

 

Człowiek jest drogą Kościoła. 

(Jan Paweł II)    

 

 

Każde odwracalne nieszczęście, każdy przypadek ludzkiej niedoli, jakiego można by uniknąć, jest naszą wspólną, i każdego z nas z osobna, winą moralną.

(Zygmunt Bauman) 

 

 

 

 

Rodzina

 

 

Tak jak małe dziecko potrzebuje miłości matki, żeby się rozwijać, tak dorosła osoba również potrzebuje miłości, troski, czułości, aby żyć. Intymna relacja i bliskość z drugim człowiekiem są ogromnym wsparciem, pomagają radzić sobie z trudnościami życia, zaspokajają głęboką potrzebę bycia kochanym.

(Alicja Krata) 

 

 

Jestem głęboko przekonany, że większość ludzkiego cierpienia wynika z rozbitych relacji.

(Henry Nouwen)

 

 

Jesteśmy ofiarami zerwanych więzi pokoleniowych.

(Anna Lipowska-Teutsch)

 

 

Człowiek, który odcina się od swoich korzeni, staje się człowiekiem bez właściwości. I to jest problem współczesnej Europy.

(Jarosław Gowin)

 

 

Wobec braku dobrych systemów pomocy i wsparcia, zewnętrzne stresy stały się tak wielkie, że rozpadają się nawet silne rodziny. Pośpiech, niestabilność i dezorganizacja codziennego życia rodzinnego stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem we wszystkich kręgach naszego społeczeństwa, nie wyłączając warstw dobrze wykształconych i bardzo zamożnych. Stwarza to poważne zagrożenie dla następnych pokoleń.  

(Urie Bonnfenbrenner) 

 

 

Rodziny dysfunkcjonalne są tworzone przez osoby dysfunkcjonalne, które żenią się z innymi osobami dysfunkcjonalnymi i tworzą nowe dysfunkcjonalne rodziny. Opierając się tylko na własnych siłach bardzo trudno jest wydostać się z tej wielopokoleniowej choroby.

(John Bradshaw)  

 

 

Liczba orzekanych w ciągu roku rozwodów systematycznie goni liczbę zawieranych w tym samym okresie małżeństw.

(Bogdan Białek) 

 

  

W Polsce rozpada się już co czwarte małżeństwo.                                 (Maciej Muller, Tomasz Ponikło)

 

 

Stworzenie dobrej rodziny nie jest łatwym zadaniem, ponieważ wymaga to bardzo wiele pracy. Zwykle powtarzam, że jeżeli ludzie wewnętrznie nie pracują nad sobą, to, niestety, tworzą rodziny patologiczne.

(Józef Augustyn SJ)

 

  

Nastolatki używają przemocy wobec innych lub wobec samych siebie, liczba przypadków czynnej agresji wobec rodziców wzrasta, mimo że nikt o tym nie mówi, próby samobójstwa i wypadki drogowe są tak częste, że przestają już być „informacją”.

(Boris Cyrulnik)

 

 

Jak pokazują wyniki badań, zwykłe zaniedbanie może mieć bardziej druzgoczący wpływ niż ordynarne i brutalne traktowanie.

(Daniel Goleman)

 

 

Jeśli chodzi o nawyki, których nie możemy zmienić, gniew, który zapala się nagle i bez powodu, lęk, którego nie możemy pokonać, albo słabość, do której nie chcemy się przyznać – większość tego, co nas martwi, bierze się z tych połamanych miejsc w naszych sercach, domagających się ulgi.

(John Eldredge)

 

 

 

Bliskość

 

 

Człowiek rozkwita właśnie dzięki bliskości, chroniącej i miłosiernej.

(K. Tarnowski)

 

 

 

O cierpieniu

 

 

To nieprawda, że cierpienie uszlachetnia. Szczęście czasem tak, ale cierpienie przeważnie czyni ludzi małostkowymi i mściwymi.

(Somerset Maugham) 

   

                   

Rozpacz pozbawia serca.

(Geraldine McCaughreen)

  

 

Samotność rodzi smutek, a smutek rodzi nadużycie.

(O. Wiesław Dawidowski)

 

 

Człowiek zraniony żyje w egoistycznym epicentrum. 

(Anzelm Grun)

 

 

Większość ludzi żyje w cichej rozpaczy.

(Henry David Thoreau)

 

 

Cierpiący jak nikt inny pragnie kogoś, kto go wysłucha i przyjmie jego ból.                      

(Tomasz Kwiecień OP)

 

 

 Człowiek, który leci w przepaść, woła o miłość.

(Leon Knabit OSB)

 

 

 Istnieją różne rodzaje głodu.

(EoinColfer)

 

 

Na świecie jest wiele ukrytych ran i bólów, które czekają na uzdrawiającą obecność, słowo lub milczący dotyk tych, którzy od Chrystusa nauczyli się być bliźnimi.

(Józef Augustyn)

 

 

 

 

Depresja

 

 

Zaprzeczanie uczuciom czy ukrywanie ich pochłania energię. Umysł i ciało muszą dodatkowo pracować, by ukryć to, co się naprawdę dzieje, i sprawić, by wyglądało – przynajmniej na zewnątrz – że wszystko jest w porządku.  (...) Depresja (...) stała się składnicą niewyrażonych uczuć, bardzo intensywnych, ale nie nadających się do uzewnętrznienia.

(Lois P. Frankel)

 

  

Nie wszystkie ostre stany depresyjne muszą prowadzić do samobójstwa, tak jak nie wszystkie przypadki samobójstwa muszą być następstwem depresji. Jednak często [...] kiedy obserwujemy ciężką depresję, należy się liczyć z możliwością samobójstwa.

(Robert Meyer)

 

 

Samobójstwo

 

 

Akt samobójczy może być zainicjowany dużym stresem doświadczanym na co dzień.  

(Robert Meyer)

 

 

Współczucie

 

 

Nie ma innej drogi do świata, jak tylko droga współczucia.  

(Zbigniew Herbert)

 

 

Niekiedy wystarczy słowo otuchy.

(Paul Martin)

 

  

Otwarte ucho jest jedynym wiarygodnym znakiem otwartego serca.

(Wiesława Stefan)

 

  

Każdy potrzebuje dachu nie tylko nad głową, ale i nad duszą.

(Paul M. Zulehner)

 

  

Człowiek zraniony potrzebuje wsparcia drugiej osoby. Przeżywanie zranienia w samotności staje się zwykle niepotrzebnym powtórzeniem traumatycznego doświadczenia. Jeśli chcesz spotkać się ze swoimi zranieniami, znajdź ludzi, którzy nie przerażą się twojego cierpienia, twojej złości, głębokiego smutku i lęku.

(Marzena Kucińska)

 

 

Dzielenie się osobistymi historiami jest najstarszą formą międzyludzkiej komunikacji.

(June Cohen)

 

 

Psychoterapia dotyczy tej części ludzkiego doświadczenia, które się nazywa cierpieniem.

(Wojciech Eichelberger) 

 

 

 

Wsparcie 

 

 

Co czwarty Europejczyk miał, ma lub będzie miał przynajmniej raz w  życiu problemy ze zdrowiem psychicznym. To, czy sobie z nimi poradzi, zależy także od wsparcia, jakie dostanie od innych.

(Piotr Żak)

 

 

 

Rozum i emocje

 

 

Ważniejsze dla całej ludzkości, dla jej życia w pokoju i harmonii, wręcz dla jej istnienia, są zagrożenia wynikające z niedorozwoju emocjonalnego, niż zagrożenia płynące z niedorozwoju umysłowego. 

(Brok Chisholm)

 

 

 

Społeczeństwo 

 

 

Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach.

(Czesław Miłosz)

 

 

Więzi

 

 

Chociaż często umyka to naszej uwagi, świat ma swoją symetrię, pewien rzeczywisty układ. Jesteśmy ze sobą powiązani w pewien mistyczny, nieuchwytny sposób, o którym niewiele wiemy.

(Keith Ablow)

 

 

Cywilizacja XXI wieku 

 

 

Postęp jest pułapką: ruch do przodu (lepiej, wygodniej, więcej) nie daje ostatecznie spodziewanych korzyści psychicznych, ale cofanie się (gorzej, mniej, trudniej). (...) Zyski wyznaczają jedynie możliwą wielkość i rodzaj strat.

(Janusz Czapiński)  

 

  

Technika pokonała wszystkie odległości, ale nie wytworzyła żadnej bliskości.

(Martin Heidegger)

 

 

Znawcy współczesnych środków komunikacji są zgodni: im więcej techniki, tym mniej człowieka, im więcej kontaktów wirtualnych, tym mniej kontaktów rzeczywistych, im więcej wspólnot wirtualnych, tym mniej relacji międzyludzkich. 

(ks. Andrzej Draguła)

 

 

„Ja” nowoczesnego świata straciło ze swego horyzontu widok dobra, zastępując je korzyścią.

(Ludwig Wittgenstein)

 

 

Ludzie spotykają się dzisiaj najczęściej wtedy, kiedy mają jakieś wspólne interesy, nad czymś wspólnie pracują. Na inne spotkania brakuje po prostu czasu.

(Krzysztof Łęcki)

 

 

Przemoc 

 

 

Każdy atak jest wołaniem o pomoc.

(Neale Donald Walsch)

 

 

Agresję rodzi frustracja.

(Maria Braun-Gałkowska)

 

 

Każdy prześladowca był kiedyś ofiarą.

(James Gilligan)

 

 

Udajemy, że jesteśmy silni, ponieważ jesteśmy słabi.

(Paulo Coelho)

  

 

Uzależnienia

 

 

Uzależnienie dotyka większość ludzi w naszej kulturze. 

(John Bradshaw)

  

 

Uzależnienia dostarczają ulgi.

(John Bradshaw)

 

 

Psychicznie można się uzależnić prawie od wszystkiego, na przykład od jedzenia, seksu, gier hazardowych czy komputerowych, zakupów, a także pracy, sportów ekstremalnych lub korzystania z internetu. Skutki tych nałogowych zachowań przypominają uzależnienie od substancji chemicznych.

(Ryszard Przewłocki)

 

 

Epidemia uzależnień nie oznacza, iż wszyscy ludzie są 'chorzy'. Może 'chora' jest współczesna cywilizacja, której brak poczucia wspólnoty, samodyscypliny, odpowiedzialności i ładu.   

(Wiktor Osiatyński)                     

 

 

Zdrowie

 

 

Jest coraz więcej dowodów na to, że w rezultacie stresujących przeżyć układ nerwowy ulega 'zużyciu'.

(Bruce McEwan)

 

 

Najpoważniejsze dramaty są najgłębiej ukryte. Reminiscencje powracają okrężna drogą i jeśli nie stają się tematem opowieści, torturują ciało.

(Borys Cyrulnik)

 

 

[Ornish] przytacza (...)  dziesiątki badań z ostatnich lat, które dowodzą, że bliskość, czułość,  otwartość i poczucie bezpieczeństwa sprzyjają życiu, zaś osamotnienie i izolacja społeczna zwiększają wielokrotnie prawdopodobieństwo zapadnięcia na tzw. choroby cywilizacyjne (zawały, nowotwory, przewlekłe stany zapalne).

(Jacek Santorski)